แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

         เป็นเขตตอนหนึ่งในพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้การจัดพิพิธภัณฑสถานแ ...

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมหรือภาพเขียนในประเทศไทยมีอยู่เมื่อหลายพันปีมาแล้วเป็นภาพเขียนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือก่อนที่จะเกิดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี &n ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

         การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในสมัยแรกเริ่มมนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

         เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม หรือมรดกวัฒนธรรม ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

         สังคมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งมีความเจริญมีความเสื่อมและมีการเกิดใหม่ต่อเนื่องกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก  ...

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

         หลักฐานที่ค้นพบในประเทศไทยแสดงว่าได้มีการผลิตเครื่องปั้นเนื้อดินขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินให ...

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

การแพทย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และใกล้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประเทศไทยมีการแพทย์สองอย่างคือ          ๑.การแพทย์พื้นบ้าน ชาวบ้านได้ใ ...

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

         ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใดมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าผลิตภั ...

ผ้าไทย

ผ้าไทย

         ผ้าที่คนไทยเราใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นจะค้นคิดประดิษฐ์ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อไรนั้นไม่มีหลักฐานแน่นอนเด่นชัดทราบแต่ว่าคนไทยเรารู้จักนำเอาฝ้ายปอ ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในบริเวณที่ราบสูงซึ่งเป็นบริเวณภายในที่ไม่มีทางติดต่อกับทะเลมีแต่เทือกเขาล้อมรอบและมีสภาพคล้ายแอ่งกระทะที่เทลาดจาก ...