แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสีที่ระบายเรียบและตัดเส้นแสดงรูปร่างแสดงรายละเอียดของภาพดังภาพบุคคลเช่นพระราชาเสนาบดีบ่าวไพร่หรือภาพสัตว์ ...

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

         การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นระยะเวลา ๔ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...