แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

        ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...