แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

         บริษัททำของเล่นหลายบริษัทได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยในการเล่นเพื่อความสนุกสนานฝึกการตัดสินใจหรือฝึกประสาทโดยผลิตออก ...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

         ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆเรียงกันโดยแต่ละจุดเล็กๆนี้เรียกว่าพิกเซล(pixel-pictureelement)ความละเอียดของการแ ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic  Presentation  Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

         โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์โปสเตอร์& ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...