แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

         อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑)ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัยได้แก่การเดินแล ...