แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะและทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

         สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา๔๐กว่าปีแล้วได้ทรงพบว่าราษฎรไท ...

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งสยามประเทศในปีพุทธศักราช๒๓๒๕นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชาธิราช  พระปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราช ...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่พระชนมายุ๑๗ พรรษา และทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานถึง ๔๒ ปี ...