แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

         ย้อนมากล่าวถึงพระไตรปิฎกและส่วนต่างๆของพระไตรปิฎกเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องน่าศึกษาและน่านำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างอันแสดงถึงคุณค่าและลักษ ...