แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การอยู่กันก่อนแต่งงานกับข้าราชการนั้นไม่ทราบว่าจะผิดวินัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับไหม และหรือถ้ามีการแต่งแต่ไม่ได้จดทะเบียนการดำเนินการในด้านสวัดิการจะยังคงได้รับหรือไม่
การสังคายนาหรือสังคีติ

การสังคายนาหรือสังคีติ

         คำว่า สังคายนาและสังคีติเป็นคำภาษาบาลีแปลอย่างเดียวกันว่า"การสวดพร้อมกัน"เป็นคำที่ใช้แทน ...

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

การขอพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสต่างๆ

         ตามปกติในช่วงชีวิตของคนเราย่อมมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราถือว่ามีความสำคัญและต้องการความเป็นสิริมงคล ...

 การชำระพระไตรปิฎก

การชำระพระไตรปิฎก

         การชำระพระไตรปิฎกคือการตรวจสอบแก้ไขด้วยอักษรที่จดจารึกหรือที่จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องตามที่ควรแต่ไม่ใช่การตัดหรือเติมข้อความตามความพอใจในการน ...

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

         ย้อนมากล่าวถึงพระไตรปิฎกและส่วนต่างๆของพระไตรปิฎกเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องน่าศึกษาและน่านำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างอันแสดงถึงคุณค่าและลักษ ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...