แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ศาสนาและความเชื่อของไทย

ศาสนาและความเชื่อของไทย

         พุทธศาสนาเข้ามาในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยแล้วประวัติศาสตร์พูดถึงความเชื่อพิธีกรรมและการปฏิบัติศาสนาที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาความเชื่อแบบพราหมณ ...

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์

         คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์สำหรับเราก็ต่อเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีวิญญาณดังนั้ ...

ความเชื่อของชาวเขาในประเทศไทย

ความเชื่อของชาวเขาในประเทศไทย

         ชาวเขาในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ๕๐๐,๐๐๐คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ตามรอยตะเข็บชายแดนไทยพม่าจากภาคเหนือลงไปจนถึงกาญจนบุรีและเพชรบุรี  ...

ศาสนาสิกข์

ศาสนาสิกข์

         ศาสนาสิกข์ เป็นศาสนาของชาวอินเดียประมาณ ๖ ล้านคนเป็นศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูและศาสนาอิส ...

วัวควาย

วัวควาย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมประชาชนประมาณร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา  การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรมเพราะได้ใ ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

         ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเมืองมีความระส่ำระสายและเกิดจลาจลขึ้นพระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำไปกักข ...