แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจัดหมู่ (Combinations)

การจัดหมู่ (Combinations)

         พิจารณาการจัดเรียงที่ไม่คิดอันดับมาเกี่ยวข้องเช่นไพ่หนึ่งสำรับประกอบด้วยไพ่52ใบมี4ชุดคือดอกจิก(Clubs)ข้าวหลามตัด(Diamonds) ...