แสดง 1 - 10 จาก 140 รายการ

วัสดุการแพทย์

วัสดุการแพทย์

           ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีการที่จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากความเจ็บป่วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการรักษาที่ก้ ...

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

           โดยทั่วไปปัจจัยสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือแพทย์ จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ หรือพัฒ ...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

          วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้นมักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องซื้อหาวัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

         การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมจะใช้วัสดุประเภทไม้  อิฐ หิน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) และศิลาแลงในการก่อสร้าง  & ...

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

            มนุษย์ได้นำวัสดุชนิดต่างๆมาใช้งานในการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตแล้วจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเมื่อ๒,๐๐๐กว่าปีมาแล้ว  ...

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

           มีการนำวัสดุการแพทย์มาใช้งานผลิตเป็นอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์มากมายหลายร้อยหลายพันชนิด ตัวอย่างที่จะยกต่อไปนี้เป็นเพี ...

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

         เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ เช่นซิลิคอนมีทั้งที่เป็นผลึกเดี่ยว(SingleCrystal)ผลึกย่อย(PolyCrystal)และไม่เป็นผลึกหรือเป็นสา ...

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

           ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัสดุการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก แต่วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผ ...

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

         วัสดุตามธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ นอกจากนั้นอาจเป็นใบไม้หรือส่วนอื่นๆ ของพืชนำมาประกอบโดยมีอยู่ตามฤดูกาลในแต่ละ ...