แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การละเล่นอื่นๆ

การละเล่นอื่นๆ

         ในสมัยโบราณหญิงชายย่างเข้าสู่วัยรุ่นไม่นานก็จะเปลี่ยนเข้าสู่วัยครองเรือนภารกิจในการทำมาหากินและอื่นๆมีมากขึ้นการพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจึงมัก ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

         ตารางที่๑๓แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปีพ.ศ.๒๕๑๔และพ.ศ.๒๕๑๙สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศและส่งเป ...