แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

         เมื่อเด็กเจ็บป่วยสิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะทราบได้ก็คือ"อาการของโรค"ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงออกมาเพื่อแสดงว่าร่างกายมีความผิด ...

การถนอมสายตาและการป้องกันตาบอด

การถนอมสายตาและการป้องกันตาบอด

         ทุกคนควรรู้จักถนอมสายตาและป้องกันตาบอดด้วยตนเองในวัยเด็กอาศัยครูและผู้ปกครองช่วยดูแลแพทย์เป็นแต่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การรักษา ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

         ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆออกเป็น๓กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุคือประชากรวัยเด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-๑๔ปีป ...

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

         เช่นโรคไตอักเสบเรื้อรังโรคเนื้องอกในสมองอันตรายที่สมอง โรคเลือดโรคบวมในคนตั้งครรภ์โรคเรื้อนโรคต่อมไทรอยด์และโรคเบาหวานเป็นต้นโรคเหล่ ...

โรคปากนกกระจอก

โรคปากนกกระจอก

         โรคปากนกกระจอกเป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามินบี๒ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์เมื่อเริ่มขาดวิตามินบี๒ ...

ริดสีดวงจมูก

ริดสีดวงจมูก

         ริดสีดวงจมูกเป็นก้อนเนื้อที่งอกออกมาในโพรงจมูกมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ นุ่ม ผิวเรียบใส สีคล้ำ ส่วนมากจะพบทั้ง๒ข้างและมีห ...

ปัญญาอ่อน

ปัญญาอ่อน

         ปัญญาอ่อน  หมายถึงการมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ  ผู้ที่มีความผิดปกติชนิดนี้จะมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่วัยเด็กทั้งทางร่างกาย ...

โรคเฉพาะของหญิง

โรคเฉพาะของหญิง

         โรคเฉพาะของหญิง หมายถึงโรคต่างๆของอวัยวะสืบพันธุ์หญิงได้แก่ โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก,ช่องคลอด, ปากมดลูก,ตัวมดลูก,รังไ ...

ตับอักเสบ เอ

ตับอักเสบ เอ

         โรคนี้มีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อ เช่น ตับอักเสบที่มีเชื้อติดต่อได้ ตับอักเสบชนิดระบาดตับอักเสบที่ติดต่อทางการกิน    ...