แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

         ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง  ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี ...

ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย

ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย

         วิชาการช่างของไทยมักไม่ค่อยมีการจดบันทึกเป็นตำราเอาไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต การสอนมักเป็นไปตามความเหมาะสมระหว่างครูกับศิษย์แต่ละคน และแ ...