แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พุทธศาสนา

พุทธศาสนา

         ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคนไทยแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยานับถือทั้งศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาโดยได้รับอิทธิพลจากขอมพุทธศาสนาเองมีทั้งนิกายมห ...