แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

ภาษาไทยอื่นๆ

ภาษาไทยอื่นๆ

         ภาษาไทยอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาตรฐานคืออาจเป็นภาษาของคนที่อยู่ในกรุงเทพฯแต่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในราชการหรือภาษาในถิ่นอื่นๆนอกเหนือจากภาคกลางส่ว ...

ประโยค

ประโยค

         ในระดับประโยคนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงโครงสร้างของวลีและประโยค ซึ่งเกิดจากการที่นำคำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับจากซ้ายไปขวาถ้าเราพิจารณาประโยค ...

 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

         วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ ...