แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

         ลูกเห็บคือน้ำฟ้าที่เป็นของแข็งมีรูปร่างกลมๆรูปคล้ายกรวยหรือรูปอื่น ลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสขนาดใหญ่เท่านั้น   ซึ่ ...

การเกิดเมฆ

การเกิดเมฆ

         เราได้กล่าวไว้แล้วว่า    อากาศร้อนสามารถดูดรับเอาไอน้ำไว้ได้มากกว่าอากาศเย็นเมื่ออากาศซึ่งมีไอน้ำอยู่ด้วย(เราเรียกว่า&nb ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

         ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาวไม่ย ...

การเกิดฝน

การเกิดฝน

         ปัจจุบันนี้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาและทราบถึงเรื่องการเกิดฝนได้ดีขึ้นกว่าก่อนๆมากเราทราบว่าอุนภาคของไอน้ำขนาดต่างๆกันในก้อนเมฆ เมื ...

บ้านเรือนของเรา

บ้านเรือนของเรา

         บ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่จะขาดเสียมิได้ บ้านที่สร้างขึ้นอย่างถูกลักษณะ สะดวกสบายแข็งแรงมั่นคงจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก ...