แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

         การรวมตัวและการแตกสลายของอะตอมจะให้พลังงานจำนวนมากในรูปแสงเสียงและความร้อนเรานำพลังงานของความร้อนที่ได้จากอะตอมนี้ไปต้มน้ำได้ไอน้ำไปหมุนกังหั ...

ประวัติการบินของไทย

ประวัติการบินของไทย

         ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบินไทยก็ได้พยายามให้มีบ้างในปีพ.ศ.๒๔๕๔ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบออร์วิลล์ไรท ...