แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

         ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น ๓ประเภทคือต้นไม้ในตระกูลสน ในวงการค้าเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ที ...

การอัดเบลฝ้าย

การอัดเบลฝ้าย

         ฝ้ายปุยที่หีบออกมาจะต้องนำไปอัดเป็นลูกให้แน่น เพื่อสะดวกต่อการเก็บและขนย้าย โดยเครื่องอัดเบล (balerหรือpress)เบลฝ้ายปกติมี๒ ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

         การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึงการเลี้ยงปลาในภาชนะกักขังตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง ...

ไม้ที่ทำออก

ไม้ที่ทำออก

         ในปี ๒๕๒๖ มีไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ทำออกจากป่าประเทศไทยจำนวน ๑,๘๑๙,๗๑๕ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า๕,๔๐๒ล้านบาท ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

         บอลลูนประกอบด้วยภาชนะบรรจุก๊าซรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษมีที่บรรทุกคนหรือสิ่งของแขวนห้อยอยู่ข้างใต้ซึ่งโดยมากมักทำเป็นรูปคล้ายตะกร้าเมื่ ...

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

         การทำไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่  ยังต้องอาศัยสภาพของดินฟ้าอากาศอยู่เพราะถนนในป่าของเรายังไม่ดีพอที่จะใช้ขนส่งไม้ตลอดปีได้ดังนั้นคนทำไม้ ...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

          การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธีเช่นเลี้ยงในกระชังเลี้ยงในคอกเฝือกหรือที่ล้อมขังในร่องสวนและในบ่อแต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

         การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๙ในท้องที่ป่าแม่ปานอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยนำวิธีการปลูกสร้าง ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

         ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง๓๐:๑ถึง๓๐๐:๑ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &nbs ...