แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

         การฝึกหัดละครนอกกับละครในเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันที่ทำนองร้องและกระบวนการเล่นบางอย่างการฝึกหัดมีคำกลอนของเก่าเรียกว่าตำราฟ้อนรำบอกท่าร ...

ศิลปะการแสดงละครนอกจากจินตนาการ

ศิลปะการแสดงละครนอกจากจินตนาการ

การแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนเลือกคู่จากจินตนาการ(ปี่พาทย์โหมโรงถึงเพลงวาเจ็ดธิดากับเสนาและนางกำนัลเสด็จออกเตรียมเฝ้าท้าวสามลกับนางมณฑาท้าวสามลกับนางมณฑาเสด็จออก) ...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

         การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร(รำ)ฉะนั้นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆและตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำราแล้วคิดร้อ ...

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

         ละครมีหลายประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดละครรำยังแบ่งเป็น๓แบบคือละครชาตรีละครในและละครนอก     &nb ...

ละคร

ละคร

          ละครหมายถึงการแสดงรำที่เป็นเรื่องเป็นราว ดำเนินเรื่องไปโดยลำดับ มีตัวเอกของเรื่องฝ่ายชายเรียกว่า ...

 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

         วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...