แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

         ละครมีหลายประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดละครรำยังแบ่งเป็น๓แบบคือละครชาตรีละครในและละครนอก     &nb ...

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

         ปี่พาทย์ที่ไทยเรานำมาเล่นละครรำมี๒อย่างซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือปี่พาทย์สำหรับเล่นละครชาตรีอย่าง๑ปี่พาทย์สำหรับเล่นโข ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...