แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ

สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ

         เป็นที่เข้าใจกันดีว่า คลื่นสึนามิมิได้เกิดจากลมพายุเหมือนอย่างคลื่นธรรมดาเพราะเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ท้องฟ้าอาจปลอดโปร่งไม่มีลมพายุเลยก็ ...

หน้าที่และความสำคัญของดิน

หน้าที่และความสำคัญของดิน

         หน้าที่และความสำคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรมกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้         & ...

 เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก)

เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก)

         สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดต่างๆในเขตภาคใต้นั้นมีลักษณะเป็นภูเขา ที่ราบและชายฝั่งทะเลผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพหลายอย่างเช่นทำเหมืองแร่&nbs ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

         การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดโดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆกับการปลูกพืชไปในตัวหรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

         เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาแห่งวีรกรรมของท้าวสุรนารี เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๓๖๙หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิ ...