แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

         โดยทั่วไปแล้วมีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าวมี๔ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วง&nbs ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

         เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศขนบธรรมเนียมประเ ...

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

         ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ  การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆไว้ผิดทิศจะทำให้ได้บ้ ...

การตกมันของช้าง

การตกมันของช้าง

         โดยปกติช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้สามารถตกมันได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมียดังนั้นอายุของช้างที่อยู่ ...

ลมมรสุม

ลมมรสุม

         หลักของการเกิดลมมรสุมก็เป็นเช่นเดียวกับหลักของการเกิดลมบกลมทะเลหรือลมภูเขาและลมหุบเขา ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างบร ...