แสดง 1 - 10 จาก 135 รายการ

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

         กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้  นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ เท่าที่องค์การอาหารและเกษต ...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

         จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่าในพ.ศ.๒๕๔๒มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ๖๐๐ล้านคนคิดเป็น๑ในทุก๑๐คนของประชากรโลกส ...

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ มีทั้งหมด๒,๔๑๖โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพ ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

        จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆได้เช่นเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา(graycastiron)เหล็กพืด(wroughtiron)เหล็กตีให้แผ่ไ ...

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

         เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

         ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาลได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเราแต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

         ประมาณร้อยละ๑๐ของผู้ที่ดื่มจัดจะเกิดอาการชาปวดหรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างซึ่งเป็นผลโดยตรงของแอลกอฮอล์และภาวะพร่องวิตามินที่มีต่อร ...

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

         ตามรายงานสถิติการป่าไม้  ๒๕๒๕ ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงานกรมป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด ...