แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

         รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน และมุมภายในเท่ากันทุกมุม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีจำนวนด้านน้อยที่สุด&nbs ...

คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          มีหลักฐานปรากฏว่าคนโบราณในสมัยหลายหมื่นปีมาแล้วรู้จักนับสิ่งของและคาดหมายกันว่าคงจะเริ่มนับนิ้วมือก่อนสิ่งอื่นในครั้งแรกคงจะนับได้เพียงหน ...