แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

         ตับ(ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Liverและในภาษากรีกใช้คำว่าHepar)เป็นอวัยวะเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่บริเวณตอนบนสุดของช่องท ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

         สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำจำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเช่นการเคลื่อนไหวการซ่อมแซมส่วนของร่างกาย ...