แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมายในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายท ...