แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

         การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

         เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ...

ช้างเผือก

ช้างเผือก

         คำว่าช้างเผือกเป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้างซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทาอันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา(ปก ...

การพระราชทานตราตั้งห้าง

การพระราชทานตราตั้งห้าง

         มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้&n ...

การพิมพ์ของคนไทย

การพิมพ์ของคนไทย

         ศาสตราจารย์จอห์นเทเลอร์โจนส์(JohnTaylorJones)เขียนไว้ว่าในปีพ.ศ.๒๓๗๖มีคนไทยคนหนึ่งสนใจในวิชาการพิมพ์ไปฝึกเรียนงานมาจากสิงคโปร์หลายเดือ ...