แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

           ๑.เดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดาคือ๑๘๖,๐๐๐ไมล์ต่อวินาทีหรือ๓x๑๐๑๐เซนติเมตรต่อวิน ...

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

         รังสีเอกซ์เป็นรังสีที่มีทั้งคุณและโทษแต่ถ้านำมาใช้เป็นประโยชน์ทางแพทย์โดยรังสีแพทย์ผู้มีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการแผ่รั ...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

         รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าเบรมม์ชตร ...

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

         พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีและอนุภาคเช่นรังสีแกมมารังสีเอกซ์อนุภาคแอลฟาอนุภาคบีตาอนุภาคนิวตรอนและอนุภาคโปรตอนนอกจาก ...

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

          รังสีหมายถึงคลื่นแสงหรือคล้ายกับแสงซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาวการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสายน้ ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

         ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาลได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเราแต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู ...

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

        อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็น๓พวกใหญ่ๆคือ        (๑)อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโด ...

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

         รังสีวิทยา(radiology) คือวิชาที่ว่าด้วยการนำเอารังสีต่างๆ ตลอดไปจนถึงพลังงานในรูปอื่นๆเช่นคลื่นเสียงมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์วิชาน ...

ชนิดของพลาสติก

ชนิดของพลาสติก

         พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน เช่น การติดไฟ ลักษณะของเปลวไฟ ลักษณะและกลิ่นของควัน ความหนาแน่น ลั ...