แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

         จิตเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาการป้องกันและงานวิจัยโรคหรือความผิดปกติทางจิตใจ(mentaldisorders)&nb ...

กรมราชองครักษ์

กรมราชองครักษ์

         ในปีพุทธศักราช๒๔๑๖พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายร้อยเอกพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศุขสว ...