แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การระบายสีจุดของกราฟ

การระบายสีจุดของกราฟ

         ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดานักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องกราฟอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามระบายสีจุดของกราฟ ให้จุดที ...

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

         จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสีที่ระบายเรียบและตัดเส้นแสดงรูปร่างแสดงรายละเอียดของภาพดังภาพบุคคลเช่นพระราชาเสนาบดีบ่าวไพร่หรือภาพสัตว์ ...

ลูกตาปลอม

ลูกตาปลอม

         ลูกตาปลอมใส่เพื่อความสวยงามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมองเห็นใช้ในรายที่ต้องเอาลูกตาออกเพราะสายตาข้างนั้นบอดสนิทแลดูไม่สวยงาม  หรือเมื่อมี ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

         ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคมเพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมถึงงานจิตรกรรมของไทยอาศัยความรู้ความเข้าใจในปร ...

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

         "ผ้านุ่งที่มีความงดงามลางชนิดเช่นผ้าม่วงไหมยกดอกหรือผ้าม่วงไหมอย่างไม่ยกดอกและเช่นผ้าลายเนื้อดีอนุญาตให้ใช้นุ่งได้แต่เฉพาะบุคคลที่ได ...