แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

         เดิมเป็นที่ประทับหรือจวนเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ในสมัยสมเด็จพระเ ...

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

         โลหะเป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยน ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

          เมื่อวันที่ ๒-๓ และ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้มีพระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีหนึ่งที่บังเกิดในโอกา ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยา

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา

         เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช๒๕๑๕ ได้มีพระราชพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันพระราชพิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมั่ ...

การวัดหาและบอกเวลา

การวัดหาและบอกเวลา

        การวัดหาเวลาที่ละเอียดแม่นยำใช้กล้องโทร-ทรรศน์ขนาดใหญ่และใช้วิธีดาวผ่านเมริเดียนเมื่อไม่นานมานี้ที่หอสังเกตการณ์ดาวของทหารเรือสหรัฐอเมริกากรุงว ...