แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

         โดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และหลักการทางสถิติทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่า"คริบโอแกรม"(crib-o-gram)ซึ่งสามารถใช้ทดสอบ ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

         ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น๒ประเภทใหญ่ๆคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์      ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

         ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือเครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่าเครื่องอ่านเคิร์ซวิล(Kurzweilreadi ...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

         ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆเรียงกันโดยแต่ละจุดเล็กๆนี้เรียกว่าพิกเซล(pixel-pictureelement)ความละเอียดของการแ ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

         เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๑๑๕๔ในคาบสมุทรอาหรับแล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวาเข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...