แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

         ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารกในท้องถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องที่พบบ่อยๆได้แก่  & ...