แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

         แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆและพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

พืชที่ใช้ทำแปรงและเสื่อ

         เส้นใยพวกที่ใช้ทำแปรงและลูกขัด (buff)จะเป็นพวกที่เส้นใยแข็งเช่นเส้นใยจากเปลือกหรือกาบมะพร้าวอันที่จริงหมายถึงส่วนที่อยู่ใต้เปลือกหุ้มผล ...

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

         พืชตระกูลปาล์มก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก  ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลม ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

         มนุษย์เกี่ยวข้องกับพืชพรรณตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษยชาติปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาร ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

         สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา๔๐กว่าปีแล้วได้ทรงพบว่าราษฎรไท ...

โครงสร้างของเฟิร์น

โครงสร้างของเฟิร์น

          นอกจากเฟิร์นจะมีลักษณะเฉพาะของใบอ่อนที่ไม่เหมือนพืชกลุ่มใดๆแล้วโครงสร้างส่วนอื่นๆก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชกลุ่มอื่นดังนี้ ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

         ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล ...