แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

         ได้แก่ยาแผนโบราณหรือยาไทยหรือยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันหรือยาฝรั่งหรือยาเทศ ...

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

         ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่ายาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือการบำบัดโรคส ...

สมุนไพร

สมุนไพร

         สมุนไพรหมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรคหรืออาการเจ ...

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

         ๑.ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจำเป็นถ้าใช้ยาสมุนไพรแล้ว๓-๕วันอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ทั้งนี้อาจเนื่องจากใช้ยาไม่ถูกกับโรค   ...

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

         สมัยโบราณเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราก็ต้องหาวิธีรักษาตนเองและครอบครัวเท่าที่จะทำได้ในชั้นแรกได้อาศัยพืชชนิดต่างๆตามแต่จะหาได้นำมาใช้เป็นยาต ...

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

         อาจทำได้๒แบบคือศึกษาพิษปัจจุบันและพิษเรื้อรังซึ่งเกิดจากการใช้ยานานๆหาขนาดยาที่ทำให้สัตว์ตายร้อยละ๕๐      & ...

ขั้นตอนในการผลิตยา

ขั้นตอนในการผลิตยา

         การผลิตยามีหลักใหญ่ๆคือถ้าเป็นยาจากพืชต้องสืบสวนให้แน่นอนเสียก่อนว่าพืชนั้นสามารถรักษาโรคได้จริงส่วนไหนของพืชทีมีแก่นยา(ยาหลัก)มากที่สุด ...

แบ่งตามวิธีใช้ยา

แบ่งตามวิธีใช้ยา

         ยาแผนโบราณแบ่งการใช้ยาเป็น๒ประเภทได้แก่          ใช้ภายใน ...

ประโยชน์ของสมุนไพร

ประโยชน์ของสมุนไพร

         เมื่อพิจารณาประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์คือ           ...

การปรุงยาสมุนไพร

การปรุงยาสมุนไพร

         หลักการปรุงยา          ในการปรุงยาจากสมุนไพร ผู้ปรุงยา ...