แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

         มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆเป็นยารักษาโรคทั้งที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเองในการบรรเทาอาการหรือ ...

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่ช่วยวัยรุ่นไม้ให้ติดบุหรี่

         จากงานวิจัยพบว่านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ทั้งครูและนักเรียนจะทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนมากขึ้นและ ...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

         ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙เป็นสถิติที่น่าวิตกมากทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง ...