แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

         ระบบการย่อยอาหารของปลา ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆเช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงซึ่งประกอบด้วย   &nbs ...

การนำก๊าซหายใจเข้าไปสันดาปกับอาหารภายในเซลล์ของสิ่งทีชิวิต

การนำก๊าซหายใจเข้าไปสันดาปกับอาหารภายในเซลล์ของสิ่งทีชิวิต

          พืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ ออกซิเจนสามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรง แต่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีเม็ดเลือดแดงคอยทำ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

         เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณแม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...