แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

         มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะเป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...