แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

การแช่อิ่ม

การแช่อิ่ม

          การแช่อิ่มเป็นวิธีถนอมผลไม้และผักบางชนิดโดยแช่ในน้ำเชื่อมน้ำตาลจะช่วยดึงน้ำออก จากผักและผลไม้ขณะเดียวกันน้ำตาลก็ซึมเข้าไปใน ...

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

         วัสดุตามธรรมชาติที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารหวานคาวหรือใช้ในการตกแต่งได้แล้วแต่โอกาส     ...