แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

         แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอดกันมาก็มีคุณค่าต่างๆครบถ้วนเป็นอาหารที่รับประทานบ ...