แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์

         ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมากแต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือภาษาเครื่อง (Machinelanguage)ซึ่งเป็นภาษาท ...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

         ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องเช่น ภาษา ...

เครื่องแปลภาษา  (Machine  Trans lation)

เครื่องแปลภาษา (Machine Trans lation)

         เครื่องแปลภาษาคือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปลข้อความจำนวนมากๆจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยที่สามารถป้อนข้อมูลภาษาต้นทางเป็นข ...

ชุดคำสั่งควบคุม

ชุดคำสั่งควบคุม

         ชุดคำสั่งควบคุมมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบการรับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพราะต้องทำหน้าที่หลายประการ ตามขนาดของชุดคำสั่งควบคุมแล ...