แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

         ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ใช้เป็นภาษาราช ...