แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

         ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ใช้เป็นภาษาราช ...

 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่๒๐(ค.ศ.๑๙๐๐-๑๙๙๙)ได้มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับผู้ใช้ทั่วไปได้มากที่ ...

ภาษาเขียนและตัวอักษร

ภาษาเขียนและตัวอักษร

         นักภาษาประมาณว่าในโลกเรามีภาษที่ใช้พูดกันอยู่ราวๆ๓,๐๐๐ภาษาแต่ภาษาที่มีตัวอักษรมีอยู่ไม่ถึง๕%การประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้นในสังคมใดๆก็ตามนับเ ...

เสียง

เสียง

          นักภาษาศาสตร์แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน เนื่องจากนักภาษาศาสตร์มองว่ามนุษย์ปกติทุกคนย่อมใช้ภาษาได้นักภาษาศาสตร์จึงถือว ...

 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)

         ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาขั้นแรกภาษาพูดจะถูกฝึกก่อนภาษาเขียน ผู้ใช้ภาษาโดยทั่วไปจึงเคยชินกับเสียงอ่านของคำมากกว่าตัวสะกดรวมทั้งความจริง ...

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

         ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง(VirtualReality)ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์ ศตวรรษที่๒๑เราจะพบว่าประกอ ...

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

         ดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยและไทยรับมาใช้ในราชการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ทหารชาว ...