แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

ทุเรียน

ทุเรียน

          ทุเรียนเป็นพืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าDuriozibethinusMurrayโดยDurioเป็นชื่อสกุลzibe ...

อ้อย

อ้อย

         อ้อย(Sugarcane-Saccharumofficinarum*L.) เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหารอ้อยนับเป็นพืชสำคั ...

การละเล่นของเด็ก

การละเล่นของเด็ก

          การเล่นเป็นชีวิตจิตใจของเด็กไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่ชอบเล่นไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆการเล่นและเด็กจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแ ...