แสดง 1 - 10 จาก 69 รายการ

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

         พืชอาหารสัตว์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติเกษตรกรไม่ได้ปลูกหรือบำรุงรักษาแต่จะไล่ต้อนสัตว์ไปแทะเล็มทั่วๆไปตามที่เลี้ยงสัตว์สาธาร ...