แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

         แม้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขึ้นได้ไม่นานแต่เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้คิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ. ...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

         ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องเช่น ภาษา ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

          ในชีวิตประจำวันแต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

         ปัปปุสได้สร้างทฤษฎีเพื่อใช้หาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนอีกซึ่งกล่าวว่าเมื่อหมุนรูปที่อยู่ในระนาบ และมีพื้นที่แน่นอนรอบเส้นตรงคงที่ซ ...

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

         ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแม้ว่าจะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงใดแต่ถ้าไม่มีระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แ ...