แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

พาราโบลา (Parabola)

พาราโบลา (Parabola)

         เมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ จะสังเกตได้ว่าเส้นทางของวัตถุที่เคลื่อนไปนั้นจะเป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพราะวัตถุนั้นถูกโลกดึงดูดลงมา  ...