แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

อนุกรมอุปราคาซาโรส

อนุกรมอุปราคาซาโรส

         เมื่อการเกิดอุปราคาต้องขึ้นอยู่กับดิถีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในภาวะที่เหมาะสมคือดวงจันทร์ต้องอยู่ในวันเพ็ญหรือวันเดือนมืดและดวงอาทิตย์ต้องอ ...

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

         ศาสนาคริสต์กำเนิดขึ้นมาโดยพระเยซูทรงเป็นศาสดาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชที่๑แต่ชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์มีมาตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและมนุ ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

         การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕ในพ.ศ.๒๔๑๘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...