แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

          ได้เคยกล่าวแล้วว่านกนับได้ว่าเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มนุษย์ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยมากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆคนเราได้ทำการสังเกตค้นคว้าเ ...